21.08.2020

Vaarallinen risteys muutettiin turvalliseksi osaavissa käsissä

Mustasaaren Sepänkylän koulukeskuksen alueelle on kesän 2020 aikana rakentunut uusi kiertoliittymä. Mustasaaren kunnan teettämän liikenneselvityksen mukaan risteys on ollut vaarallinen ja epäselvä. Raimo Asikainen Oy on vastannut rakennusurakan kokonaisurakoinnista.

─Kiertoliittymää edeltänyt risteys Almantien, Matildantien ja Bölesundin risteyksessä on todettu vilkkaaksi ja turvattomaksi, sillä risteyksessä on rinnakkain ollut huoltoliikennettä, mopoilijoita, pyöräilijöitä sekä autoilla liikkuvaa koulujen henkilökuntaa ja lapsia tuovia vanhempia. Liittymä on ollut pullonkaula liikenteelle ja turvallisuudelle. Koulun lisääntynyt väkimäärä on lisännyt onnettomuuksien riskiä, kertoo Mustasaaren kunnan tekninen johtaja Ben Antell.

Uusi kiertoliittymä mahdollistaa turvallisen liikkumisen

Raimo Asikainen Oy on tehnyt Mustasaaren kunnalle kokonaisurakointina kiertoliittymän toteuttamisen. Kokonaisurakoinnissa uusittiin runkovesijohto ja -viemäri sekä sadevesijärjestelmä. Putket vaihdettiin betonisista putkista tavallista suurempiin muoviputkiin, jotka takaavat sen, että vesi virtaa sujuvasti.

─Vanhassa risteyksessä ollut vesijohtojen solmupiste on tuonut projektiin oman haasteensa. Putkia ei voitu sulkea uusimisen ajaksi, jonka takia ennakkosuunnittelu oli erittäin tärkeää.

Liikenneympyrä tehtiin levittämällä aiempaa liittymää leveämmäksi, lainaten hieman alaa koulun pihasta. Kiertoliittymä on ovaalin muotoinen, joka takaa sen, että se toimii hidasteena ja luo pinta-alaa lasten jättöalueelle. Lisäksi kulku Almantielle katkaistiin. Myös tämän myötä liikenne rauhoittuu ja lisää koululaisten turvallista kulkua alueella.

Turvallisuus on huomioitu myös muilla tavoin. Kevytväylä on korotettu tavallista korkeammaksi, aina 16 cm korkeudelle. Tämä erottaa autotien kevytväylästä. Lisäksi Matildantien ja Bölesundin suuntaan kummallakin puolelle kiertoliittymää on rakennettu korotettu suojatie, joka pakottaa autoilijat hidastamaan.

Kokonaisurakointi avaimet käteen -periaatteella

Raimo Asikainen Oy on toiminut urakassa pääurakoitsijana. Raimo Asikainen Oy on vastannut urakassa maa- ja, kivitöiden, valaisun, asvaltoinnin, maalauksen ja vihersuunnitelman toteutuksesta. Kokonaisuus on valmistunut aikataulussa.

─Ydinkesän kiireet ovat tuoneet projektiin omat haasteensa. Aikataulua jouduttiin hiomaan ja reagoimaan nopeasti erilaisiin tilanteisiin, jotta kokonaisaikataulu pysyi kasassa. Projektissa oli keskeistä se, että urakka saatiin valmiiksi ennen koulujen alkua, koska koululaisille haluttiin saada turvallinen alku heti ensimmäisestä koulupäivästä lähtien, kertoo Raimo Asikainen Oy:n toimitusjohtaja Pasi Asikainen.

─Raimo Asikainen Oy on Mustasaaren kunnan pitkäaikainen yhteistyökumppani. Olemme erityisen tyytyväisiä osaavaan ja ammattitaitoiseen henkilökuntaan ja siihen, miten työnjohto perehtyy asiakirjoihimme niin, että projektissa harvoin sattuu yllätyksiä. Yllätysten sattuessa kommunikointi toimii kumpaankin suuntaan, minkä takia tämäkin projekti ollaan saatu loppuun aikataulussa, kertoo Ben Antell.

Projekti jatkuu ensi vuonna. Toisessa osassa uusitaan parkkipaikkoja ja infrastruktuuria

Kuva: Rurik Ahlberg