9S7A9919 netti

Maanrakennusta tilaajan ja tapahtumien ehdoilla

Hauta-alueiden perusparannustöissä hauta-alueesta halutaan saada siisti, helpommin hoidettava ja kävijöille turvallisempi alue. Vanhoilla hauta-alueilla ongelmana ovat mm. lammikoiksi kertyvä sadevesi ja routivasta maasta johtuva hautakivien kallistuminen tai siirtyminen. Lisäksi epätasainen maanpinta voi aiheuttaa ylimääräistä ja jatkuvaa kunnostustyötä tai turvallisuusongelmia hautausmaalla kävijöille. Hauta-alueita tarvitaan myös jatkuvasti lisää. Perusparannustöillä voidaan pienentää ylläpitokuluja pitkällä tähtäimellä. Tämä tarkoittaa seurakuntayhtymille rahallista säästöä. Alueiden kunnostaminen vaikuttaa myös alueilla käyvien ihmisten palautteen määrään – kunnostettu alue vähentää negatiivista palautetta.

Meillä on yli kymmenen vuoden kokemus yhteistyöstä eri seurakuntien kanssa hautausmaa-alueiden perusparannustöissä ja uusien alueiden rakentamisessa. Nämä kohteet vaativat maanrakennusosaamisen lisäksi asennoitumista erityiskohteessa työskentelyyn. Työtiimimme huomioi jokaisessa kohteessa hautausmaalla kävijöiden turvallisuuden. Tämä tarkoittaa mm. kaivantojen hyvää suojausta, maamassojen käsittelyä ja kulkuväylien pitämistä turvallisena. Työtiimimme kunnioittaa hautausmaan tapahtumia, kuten surusaattoja ja hautaan laskuja keskeyttämällä työt seremonian ajaksi. Hautausmailla on myös usein puita tai kasvillisuutta, joka halutaan säilyttää. Näiden suojaaminen ja vahinkojen estäminen tehdään yhteistyössä viherpuolen yhteyshenkilön kanssa.

Uusia hauta-alueita rakennettaessa meillä on kokemusta sekä arkkualueiden että uurnalehtojen rakentamisesta.

 

Etsiikö seurakuntanne pitkäjänteistä yhteistyötä osaavan kumppanin kanssa? Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Pasi Asikainen,
0500-665293
pasi.asikainen@raimoasikainenoy.fi

Referenssit

 • Vaasan hautausmaalla useita laajennuksia ja perusparannuksia useiden vuosien ajan
 • Vähänkyrön hautausmaan osittainen perusparannus
 • Mustasaaren vanhan hautausmaan käytäväremontti (Ristinummi)

Uudet hauta-alueet

 • arkkualueet
 • uurnalehdot

Sähköistykseen liittyvät maanrakennustyöt

 • maanrakennustyöt runkokaapelointia ja kaappien välisiä syöttöjä varten
 • työsähkön asentamiseen liittyvät maanrakennustyöt
 • kaappien ja jalustojen pystytykset
 • valaisinten pystytykset

Perusparannustyöt

 • pintamaiden ja kasvillisuuden poisto
 • hautakivien siirto
 • salaojitus
 • aluekastelujärjestelmät
 • hautakivirivistöalueen palkitus
 • hautakivien siirrot takaisin paikoilleen
 • siirtonurmen asennus ja istutukset
 • käytävien kunnostus ja reunakivien asennus

Hautausmaa-alueet