9S7A9898b netti

Tiivisrakenteet – esimerkiksi bentoniittimattojen asennus

Maanrakennuksessa on erikoiskohteita, joissa kaivantoihin tulee tehdä tiivisrakenne. Tällaisia ovat mm. kaatopaikat ja erilaiset säiliöalueet. Tiivisrakenteella halutaan varmistaa, että kaivantoon ei pääse valumaan vettä, eikä kaivantoon mahdollisesti valunut neste tai vesi valu ympäristöön.

Olemme tehneet tiivisrakenne kaivantoja mm. Stormossenin vanhalle kaatopaikalle ja Vaasan sataman öljysäiliöalueelle. Tiivisrakenteen tekemisessä on tarkat työvaiheet, joista on oltava osaamista ja kokemusta. Bentoniittimaton asentaminen vaatii osaamista ja se on tehtävä kerralla oikein. Esim. maton kastuminen estää asennuksen ja uuden maton tilaaminen voi aiheuttaa työmaalle usean viikon seisokin. Myös maavallit, salaojat ja ylivuotoaltaat on osattava rakentaa oikein ja huolella. Hyvin toteutettu tiivisrakentaminen estää ympäristövahingot ja mahdolliset vaaratilanteet ympärillä olevalle asutukselle.

 

Kysy lisätietoja tai tarjousta!

Pasi Asikainen
0500-665293
pasi.asikainen@raimoasikainenoy.fi

Tiivisrakenteet