78316063 2554271968119719 2569436924674572288 o.jpg netti

Pidä maa-aines sulana myös pakkasella

Käytämme roudan sulattamiseen ja maa-aineiden ja perustusten sulana pitämiseen Heat work -roudansulatuslaitteistoa. Sulatus tehdään letkuilla, joiden sisällä kiertää erikoisglykoli. Letkuissa kiertävän nesteen lämpötila voidaan nostaa jopa 100 asteeseen. Neste lämmitetään kelkkakärryssä olevan polttimen avulla ja kompressorikierto lämmittää nestettä. Järjestelmä on suljettu; poltin on järjestelmään sisältyvässä kelkkakärryssä eli avotulta ei ole. Erikoisglykoli on ympäristöystävällistä.

Sulatus tehdään vetämällä letkukelat ulos ja asettamalla ne vierekkäin sulatettavan tai sulana pidettävän alueen päälle. Letkujen päälle asetetaan eristematto, joka pitää letkuista syntyvän lämmön tehokkaasti halutun kohteen päällä. Letkujen ansiosta voidaan sulattaa tai pitää sulana epäsymmetrisiä alueita esim. kaapeli- tai viemärikaivantoja. Järjestelmän avulla voi kerralla sulattaa tai pitää sulana 150-200 m2 aluetta ja se sulattaa routaa n. 25 cm vuorokaudessa.

Sulatusjärjestelmällä on useita etuja. Perustukset voidaan pitää sulana ja muottityöt voidaan tehdä turvallisesti heti murskeen levittämisen jälkeen. Talvella kaivettuja maakasoja voidaan pitää sulana ja kaivantojen täyttämisessä voidaan käyttää samaa, kaivannosta tullutta sulaa maa-ainesta. Tämä sekä nopeuttaa työtä että säästää kuluja – jäätyneitä maa-aineksia ei tarvitse kuljettaa pois eikä tilalle tarvitse tuoda uusia sulia aineksia. Järjestelmällä voidaan myös nopeuttaa betonivalun kuivumista. Tällöin tulee huomioida maltillinen lämpö, jotta betoni ei pääse halkeilemaan. Järjestelmää voidaan käyttää myös tilanteissa, joissa rakennuksen kaukolämpö on jostain syystä pois kytkettynä. Tällöin järjestelmää voidaan käyttää talon käyttöveden lämmittämiseen.

Järjestelmän käyttö sopii kaikille maanrakennusta ja rakennustöitä tekeville yrityksille, jotka tekevät töitä ympäri vuoden.

Heat work- roudansulatuslaitteiston vuokraus

Vuokraamme roudansulatuslaitteistoa yrityksille ja yksityisille henkilöille. Tuomme laitteen paikanpäälle, asennamme sen ja tulemme purkamaan järjestelmän käytön jälkeen. Tilaajan ei tarvitse puuttua järjestelmän säätöihin käytön aikana.

Jos laitteisto vuokrataan pidempiaikaiseen käyttöön, teemme tarjoukset vuokrausajan pituuden perusteella. Tällöin on myös mahdollisuus sopia, että tilaaja hoitaa järjestelmän siirrot, tankkauksen ja purkamisen itse.

 

Vuokraa laite tai kysy lisää!

Pasi Asikainen
0500-665293
pasi.asikainen@raimoasikainenoy.fi

Heat work - laitteisto

 • kelkkakärry
 • 3 kpl letkukeloja, 200 m/kela
 • eristematto
 • laitteistossa kiertävä neste erikoisglykolia
 • sulattaa/pitää sulana 150-200 m2
 • sulattaa routaa n. 25 cm/vuorokaudessa
 • letkujen ansiosta voidaan peittää epäsymmetrisiä alueita

Laitteiston hyödyt

 • kaivannoista syntyvien maa-aineskasojen sulana pitäminen
 • perustusmurskeen sulana pitäminen
 • betonivalujen kuivattaminen
 • viemäri- ja kaapelikaivantojen sulana pitäminen (epäsymmetriset alueet)

Roudan sulatus